tirsdag 5. september 2017

Gratis teikneprogram INKSCAPE

Inkscape er eit gratis og veldig bra teikneprogram for td. logoar, visittkort mm. Nedlasting og meir info finn du på inkscape.org 
Her er ein video frå Irfan Prastiyanto om korleis du kan teikna google drive-logoen. Engelsken er diverre ikkje den mest forståelege, men han er ein flink fyr som det er vel verd å sjekka ut om dette fall i smak.

7 skrifttypar du ALDRI brukar i logoar

Kollega Nick Saporito har nokre bestemte meiningar om kva for bokstavtypar eller fonts som absolutt ikkje eignar seg i logoar.
"... 7 different fonts that should never be used in branding — whether you’re a designer or a client — and I don’t just mean Comic Sans. Everyone knows not to use Comic Sans. These are fonts that are often overlooked. Some of them aren’t necessarily bad from a design standpoint — they’ve just been used incorrectly by amateurs..."
Les meir...

tirsdag 13. juni 2017

T-skjortar til kodeklubben

Trostereiret har levert t-skjortar til kodeklubben i Fjell kommune. Dette er eit tilbod til born og ungdom som vil læra grunnleggjande koding på datamaskin. 

"Med Scratch kan du programmera dine eigne spel, animasjoner og forteljingar — og vise dei fram på nettet om du vil.
Med Scratch kan barn og unge læra kreativitet, systematisk tenking og samarbeid."

Informasjon om tilbodet med påmelding finn du HER og ynskjer du meir info om kva ein kodeklubb er kan du sjekka kodeklubben.no

torsdag 13. april 2017

Rettferdige plagg med NEUTRAL

Stolt og entusiastisk tilbyr TROSTEREIRET gensre, 
t-skjorter og joggebukser mm. frå NEUTRAL. Dei legg vekt på at produkta og produksjonen skal vera rettferdig og miljøvennleg, noko som samsvarer med vår filosofi. Kle deg opp med godt samvit! Du får heilt sikkert billegare plagg hos andre leverandørar, men for deg som bryr deg om meir enn prisen er dette det rette valet. Kontakt Trostereiret


 NEUTRAL 2017
NEUTRAL katalog 2017


tirsdag 27. desember 2016

Fjording motiv

Fjordhesten er ein kjær ven og trufast arbeidskamerat for mange. Er du interessert i t-skjorter eller gensre med dette motivet sender du meg ein melding med dine ynskjer. 
NB! Minsteantal er 10 stk.

 Kontakt Trostereiret


 Send forespurnad til Trostereiret


Sjekk norsk fjordhestsenter om du er interessert i fjordingar.


mandag 19. desember 2016

5 gode vaner

Det er snart nytt år og det er ikkje lenge til du får spørsmål om kva du har til nyttårs-forsett i 2017. Ærleg talt er vel ikkje dato og årstid det viktigaste for å starta med gode vanar, men heller at det faktisk skjer ei endring i positiv retning. Å endra vaner tek tid og det kan vera vanskeleg å gjera åleine. Få hjelp av ein ven du stolar på som kan halda deg ansvarleg og som kan oppmuntra deg når du vil gje opp.


unsplash.com

Her er noko av det du bør vurdera framover:

1. Bruk kalendaren

Har du oversyn over livet ditt kan du unngå dobbeltbooking og planar som krasjar med andre familiemedlemmer. Ein digital kalender er å anbefala. Då kan du dela hendingar med kunder og vener.

2. Beveg deg

Det er utruleg kor mykje meir energi ein får av å ha ein kropp som fungerer. Det er ikkje mykje som skal til. 30 min. kvar dag i aktivitet er ein god start.

3. Bruk tid til det viktigaste

Tid til bøn og å lytta til/høyra på bibeltekstar er viktig for meg. Difor prøver eg å setja av litt tid kvar dag til det saman med litt tid til refleksjon og ettertanke. Om du opplever at det du set høgast er vanskeleg å gjennomføra kan det vera ein ide å setja det opp som eit møte (med deg sjølv) i kalendaren.

4. Lytt meir enn du snakkar

Dette er vanskeleg for mange av oss, men om du let andre få ei oppleving av at du har respekt for dei ved at du lyttar sjølv om det er kritikk kan du læra mykje om deg sjølv og relasjonane vert sterkare. 

5. Prioriter familien

Om du er så heldig at du har ein familie har du ei fantastisk energikjelde. Fungerer den fungerer du og motsett. Tid er den beste investeringa for at dei nære relasjonane skal blomstra. Jobb, kameratar/veninner og hobbyar er viktig, men ektefelle og born treng din energi og du treng den støtten dei kan gi.